Služby

Naše služby se dělí na dvě oblasti: doručování a roznos.

Doručování

Doručováním rozumíme úkol spočívající v doručení novin určených pro příjemce na konkrétní adrese ve správnou dobu, na správné místo a ve správné kvalitě. Kromě našeho vlajkového produktu, deníku Freie Presse, doručujeme předplatitelům celou řadu dalších novin. Naši doručovatelé a naše doručovatelky jsou v našich distribučních oblastech na nohou šest dní v týdnu od pondělí do soboty, aby v těchto dnech dostal každý čtenář spolehlivě brzy ráno své novinky.

Každý/každá z přibližně 2000 doručovatelů/doručovatelek odpovídá za vymezenou distribuční oblast. Každou noc dodáváme různý denní tisk na sjednaná odběrná místa. Doručovatelé/doručovatelky si tam noviny vyzvednou a začnou doručovat.

 

Vzbudili jsme váš zájem o práci doručovatele (muži/ženy/neurčeno)? Nebo potřebujete další informace?
V takovém případě klikněte sem!

Roznos

Distribuci neadresných tiskovin u nás označujeme souhrnným pojmem roznos. Také zde ctíme princip „ve správnou dobu, na správné místo a ve správné kvalitě“. V naší distribuční oblasti distribuujeme do domácností jednou týdně přibližně 610.000 ks inzertních novin „BLICK“. Kromě inzertních novin roznášíme úřední věstníky a nejrůznější reklamní letáky.

V jihozápadním Sasku máme v terénu více než 2700 roznašečů/roznašeček o víkendu. Naší zvláštností je rozmanitá skladba zaměstnanců. Zaměstnáváme studenty, seniory, ženy v domácnosti, pracující, uchazeče o zaměstnání a mnoho dalších – u nás má každý šanci získat práci!

 

Vzbudili jsme váš zájem o práci roznašeče (muži/ženy/neurčeno)? Nebo potřebujete další informace?
V takovém případě klikněte sem!

Home