FAQ - Často kladené dotazy

Máte zájem pracovat jako doručovatel/doručovatelka nebo roznašeč/roznašečka? Následujícími otázkami a odpověďmi vám chceme poskytnout prvotní informace a pomoci vám získat přehled.

Doručovatel/doručovatelka Roznašeč/roznašečka
Musíte být plnoletý/plnoletá, svědomitý/svědomitá a spolehlivý/spolehlivá. Musíte mít nejméně 13 let, být svědomitý/svědomitá, spolehlivý/spolehlivá a fyzicky zdatný/zdatná.
Doručovatel/doručovatelka Roznašeč/roznašečka
Budete předplatitelům doručovat denní tisk. Budete roznášet inzertní noviny, reklamní letáky a úřední věstníky do všech domácností (kde není zákaz vhazovat reklamní tiskoviny do schránek*).
Doručovatel/doručovatelka Roznašeč/roznašečka
Před zahájením práce obdržíte seznam se jmény a adresami čtenářů, kterým musíte noviny doručit. Před zahájením práce obdržíte seznam s adresami, kam musíte tiskoviny roznést.
Doručovatel/doručovatelka Roznašeč/roznašečka
Budete pracovat od pondělí do soboty a doručování musí být dokončeno do 6:00 hod. Můžete pracovat v týdnu ve středu a/nebo o víkendu v sobotu.
Doručovatel/doručovatelka Roznašeč/roznašečka
Váš výdělek se vypočte podle velikosti distribučního obvodu. Váš výdělek se vypočte podle velikosti distribučního obvodu.

Noviny vám budou dodány na odběrné místo v blízkosti vašeho bydliště nebo přímo k vám domů.

Pro přepravu novin vám poskytneme k bezplatnému užívání různé přepravní pomůcky.

Bez ohledu na to, zda se jedná o krátkodobou nemoc nebo plánovanou pracovní neschopnost (např. pobyt v nemocnici), nám svůj pracovní výpadek co nejdříve oznamte, abychom mohli zorganizovat zástup.

Ano, samozřejmě budete mít nárok na dovolenou. Vzhledem k tomu, že na tuto dobu musíme zorganizovat zástup, prosíme vás o včasné nahlášení dovolené (nejméně 4 týdny před odjezdem na dovolenou).

Ano, u nás budete mít pojištění prostřednictvím profesního sdružení.

*Zákaz vhazovat reklamní tiskoviny do schránek vyplývá z označení na domovní schránce, že si adresát nepřeje dostávat reklamu.

Máte další dotazy? Využijte sekci Kontakt, dostanete se ke společnosti VDL v příslušném regionu.

Home